Gemenskap  Kärlek  Välbefinnande  Målsättning

Medlemsavtal

Om du vill och har möjlighet kan du fylla i och skriva ut medlemsavtalet innan du besöker oss.
Tänk på att noga läsa igenom all information och slutligen skriva under avtalet.
Varmt Välkommen till oss!
All träning sker på egen risk och eget ansvar. Dvs målsman ansvarar för minderårig.

särskilda bestämmelser

  • Medlem får aldrig släppa in icke medlem och överträdelse leder till omedelbar avstängning, ingen återbetalning görs.
  • Vid problem eller akuta situationer ska jag genast kontakta ansvariga för Xcamp.
  • Mellan kl 20.00-23.00 är det barnfritt i hela gymmet.
  • Brukande av förbjudna preparat, så som anabola steroider är strängt förbjudet på Xcamps anläggning och leder till omedelbar avstägning. Xcamp har nolltollerans mot droger och oannonserade dopingkontroller kan förekomma.
  • Jag är medveten om att det sker kamerabevakning dygnet runt och ger mitt godkännande till det. Vid eventuell polisanmälan lämnas material till polisen.
  • Xcamps öppettider för medlemmar med tag är mellan kl 04.00 - 23.00 Det innebär att larmet slås på kl 23.00 och kl 04.00 är det avlarmat. Medlem som inte lämnar gymmet i tid eller av annan anledning startar larmet blir debiterad för kostnaden som det innebär.